بسته حسابداری بازرگانی سپیدار- امکانات و مزایا

شرکت های بازرگانی شرکت های بسیار مهمی هستند و عمدتا فرآیندهای مالی پیچیده و پر هزینه، همراه با گردش های مالی بالا به صورت سالانه دارند. از این رو باید از افراد متخصص و کاربلد در زمینه مالی و حسابداری کمک گرفته و همچنین از نرم افزارهای حسابداری تخصصی بازرگانی معتبر و مطمئن در کسب و کار خود بهره گیرند. مجموعه تحلیل آذر این اطمینان را به شما میدهد تا با استفاده از بسته های بازرگانی سپیدار سیستم مسیر مالی و حسابداری خود را با اطمینان و اصولی پیش ببرید.

با تهیه بسته بازرگانی سپیدار میتوان تمامی فرآیندهای خرید و فروش را اعمال کرده و گزارش های مربوط به سود و زیان کالا، پرفروش ترین و کم فروش ترین کالا، مانده مشتریان، کنترل موجودی انبار و سایر گزارش ها را تهیه کرد. با استفاده از این گزارش ها میتوان تصمیمات و برنامه ریزی های لازم جهت بهبود در عملکرد فروش را اعمال کرد.

 

امکانات بسته بازرگانی سپیدار:

 • کنترل موجودی انبار و تهیه گزارش های مربوطه با اعمال محاسبه ی سود و زیان
 • تهیه گزارش مانده مشتریان پس از ثبت تمامی دریافت های نقدینگی
 • تهیه گزارش پر فروش ترین و کم فروش ترین کالاها بر اساس فروش های طی دوره و پیش برد تصمیمات و برنامه های فروش بر اساس آن
 • تهیه گزارش های مربوط به ارزش افزوده و معاملات فصلی و سامانه مودیان و ارسال به سازمان های مربوطه
 • ثبت فاکتور فروش کالاها با توجه به آخرین قیمت کالا و فروش به مشتری و صدور سند حسابداری آن به سادگی
 • کنترل اعتبار مشتریان با تعیین سقف اعتباری برای هر مشتری در لحظه ثبت فاکتور
 • امکان تعیین قیمت بر اساس گروه مشتری، عامل ردیابی، قیمت های مختلف فروش هر کالا با اعلامیه قیمت پارامتریک بر اساس ارز دلخواه یا نوع فروش
 • کنترل حاشیه قیمت فروش با تعیین درصد افزایش و کاهش قیمت برای کالا در فاکتورهای صادر شده
 • کنترل حاشیه قیمت فروش با تعیین درصد افزایش و کاهش قیمت برای کالا در فاکتورهای صادر شده
 • تعیین مدل های مختلف تخفیف در بازه های زمانی دلخواه با تعریف بسته ی کالا
 • ثبت تمامی فرایندهای چک های دریافتی و پرداختی اعم از وصول و استرداد چک دریافتی و پرداختی، خرج کردن و واگذاری به بانک و واخواست چک های دریافت

 

مزایای بسته بازرگانی سپیدار براساس یکپارچه بودن سیستم:

 • فراهم کردن کنترل دقیق تری بر موجودی انبار با آگاهی از میزان سفارش هر کالا
 • تهیه گزارشی بر فعالیت واسطه ها با کنترل فروش های ایجاد شده توسط واسطه ها
 • تعریف انواع مدل های پورسانت و محاسبه خودکار پورسانت بر مبناهای تسویه یا عدم تسویه فاکتور و وصول چک های دریافتی از مشتریان
 • یکپارچگی اطلاعات بین انبار و فروش و دریافت و پرداخت
 • پیش برد تمامی فرایندهای واردات و صادرات
 • راس گیری خرید، فروش، دریافت و پرداخت ها