بسته حسابداری پیمانکاری سپیدار- امکانات و مزایا

حسابداری پیمانکاری مناسب اشخاص حقیقی یا حقوقی است که طی قرارداد و امضایی با کارفرما، متعهد هستند تا موضوع مورد پیمان را اجرا کنند. شرکت های پیمانکاری وظایف گوناگون مانند ساخت، اجرا، تهیه، نصب و حمل و نقل را در پروژه های مختلف انجام میدهند. انواع مختلف قراردهای پیمانکاری میتواند شامل موارد ساختمانی، راه و ترابری، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، صنعت و معدن، کاوش های زمینی، مرمت آثار باستانی، نفت و گاز، نیرو و ارتباطات باشد.

پراکندگی اطلاعات پروژه های پیمانکاری نیازمند به کارگیری سیستم نرم افزاری یکپارچه و دقیقی است که در عین سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی پروژه هارا به تفکیک، با دقت و صحت بالا فراهم کند.

سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار، ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم زمان چند پروژه پیمانکاری است. این سیستم با گزارش کاربرگ قرارداد به شما کمک می کند تا در هر لحظه اطلاع دقیقی از وضعیت عملکرد هر قرارداد داشته باشید. همچنین بتوانید به موقع دیسکت فایل خرید و فروش فصلی، سامانه مودیان و صورت وضعیت های خودرا مطابق با آخرین تغییرات قانونی ارائه دهید.

 

امکانات بسته پیمانکاری سپیدار

 • کنترل تسویه حساب ها، پیگیری راحت و سریع مطالبات تسویه نشده ی مرتبط با هر صورت وضعیت
 • گزارش گیری از بهای تمام شده هر پیمان به تفکیک عوامل هزینه
 • کنترل وضعیت تسویه صورت وضعیت ها و صورت هزینه های اعتباری
 • گزارش گیری از بهای تمام شده هر پیمان به تفکیک عوامل هزینه
 • امکان مدیریت قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری جزء
 • گزارش گیری از میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی صورت وضعیت های ارسالی برای کارفرما و دریافتی از پیمانکاری جزء
 • تهیه میزان سود و زیان هر پروژه و قرارداد

 

مزایای بسته پیمانکاری سپیدار:

 • ثبت الحاقیه، دستورکار، صورتجلسه و متمم برای هر قرارداد با کنترل سقف مجاز تغییرات هر قرارداد
 • محاسبه خودکار کسورات و اضافات قانونی و توافق شده در هر قرارداد در صورت وضعیت و گزارش گیری از آن
 • تعریف انواع هزینه و ارتباط آن با یک حساب معین در ثبت اسناد حسابداری، کنترل و پیگیری راحت صورت هزینه های تسویه نشده و پرداخت های مرتبط با هر صورت هزینه
 • مدیریت ضمانت نامه ها با امکان ثبت انواع ضمانتنامه پرداختی به کارفرما و دریافتی از پیمانکار جزء
 • مدیریت کامل دریافت مصالح از کارفرما در قرارداد ها
 • کنترل جزئیات هر یک از پروژه ها به شکل مجزا، تهیه ی گزارش در دو سطح پروژه و قرارداد