بسته حسابداری پخش و سفارش گیری سپیدار- امکانات و مزایا

با تهیه بسته پخش مویرگی سپیدار تمامی فرایند های فروش و پخش مویرگی را پیش برد و به راحتی منطقه ومسیر بندی انجام داد و براساس سقف فروش کالا و محدودیت نوع فروش کالا، میتوان فروش از طریق ویزیتور هارا کنترل و کالاها را به دو روش توزیع کرد. با استفاده از این بسته میتوان بصورت یکپارچه مدیریت کامل بر روی فروش کالا، سفارش گیری از مسیر های مشخص شده ویزیتور ها، عدم انجام فعالیت، عدم ثبت درخواست، موجودی ماشین های توزیع سرد و گرم و لیست وصول مطالبات توسط ماموران وصول را  اعمال کرد.

امکانات بسته پخش و سفارش گیری سپیدار

 • کنترل موجودی انبار و تهیه گزارشات مربوطه با اعمال محاسبه ی سود و زیان
 • امکان ثبت سفارشات بر اساس موبایل و تبلت و ارتباط آن با سرور
 • امکان تایید یا عدم درخواست های فروش توسط مدیران فروش
 • امکان ثبت خط فروش و تعیین کالاهای مربوطه برای هر ویزیتور
 • امکان ثبت لیست وصول براساس توافقات با مشتریان
 • امکان دریافت مانده های نهایی مشتریان و موجودی انبار در موبایل و تبلت سفارش گیری
 • تعریف انواع مدل های پورسانت و محاسبه خودکار پورسانت بر مبناهای تسویه یا عدم تسویه فاکتور و وصول چک های دریافتی از مشتریان
 • امکان تعیین قیمت بر اساس گروه مشتری، عامل ردیابی، قیمت های مختلف فروش هر کالا، بر اساس ارز دلخواه یا نوع فروش با اعلامیه قیمت پارمتریک
 • تعیین مدل های مختلف تخفیف در بازه های زمان دلخواه با تعریف بسته ی کالا

مزایای بسته پخش و سفارش گیری سپیدار

 • برنامه ریزی بر اساس منطقه و مسیر بندی برای سفارش گیری ویزیتورها
 • مشخص کردن سقف سفارش کالاها برای هر ویزیتور
 • تهیه لیست های توزیع سرد و گرم و تعیین مامور پخش مربوطه
 • دریافت گزارش های مربوط به موجودی ماشین های توزیع سرد و گرم
 • تهیه گزارشی بر فعالیت واسطه ها با کنترل فروش های ایجاد شده توسط واسطه ها
 • پیش برد تصمیمات و برنامه های فروش بر اساس فروش های دوره با تهیه گزارش پرفروش ترین و کم فروش ترین کالاها
 • کنترل اعتبار مشتریان با تعیین سقف اعتبار برای هر مشتری، در لحظه ثبت فاکتور
 • یکپارچگی اطلاعات بین انبار و فروش و دریافت و پرداخت