خانه

تخفیف ها

تماس

سوالات متداول

با مراجعه به قسمت حسابداری و انتخاب گزینه ی تبدیل اسناد موقت به دائم از قسمت عملیات و انتخاب گزینه “تا تاریخ” و درج تاریخ مورد نظر برای اسناد دائم و زدن علامت قفل، اسناد از موقت به دائم تغییر می یابد.

حسابداری ← عملیات ← تبدیل اساد موقت به دائم ← انتخاب گزینه ی “تا تاریخ” ← تاریخ مورد نظر ← زدن علامت قفل

همینطور برای تبدیل اسناد دائم به موقت با مراجعه به قسمت حسابداری و انتخاب گزینه ی تبدیل اسناد موقت به دائم از قسمت عملیات و انتخاب گزینه ی “تا شماره” و درج عدد صفر، اسناد از دائم به موقت تغییر می یابد.

حسابداری ← عملیات ← تبدیل اسناد موقت به دائم ← انتخاب گزینه ی “تا شماره” ← درج عدد صفر ← زدن علامت قفل

با مراجعه به قسمت حسابداری و انتخاب درختواره حساب ها از قسمت عملیات و با استفاده از آیکون دایره شکل سپیدار در قسمت بالا و سمت راست و زدن گزینه ی درج حساب های پیش فرض میتوانید از چهار گزینه ی پیش فرض کدینگ (بازرگانی، خدماتی، تولیدی، پیمانکاری) استفاده نمایید.

حسابداری← عملیات ← درختواره حساب ها ← استفاده از آیکون دایره ای شکل سپیدار ← درج کدینگ های پیش فرض

پیش نیاز نمایش لیست چک ها در قسمت عملیات بانکی چک دریافتی در مرحله وصول و واخواست، واگذاری چک به بانک است پس در صورت عدم نمایش از صحت واگذاری چک به بانک اطمینان حاصل فرمایید.

دریافت و پرداخت ← عملیات بانکی چک دریافتی ← مرحله ی واگذاری به بانک ← مرحله ی وصول و واخواست

برای درج کارمزد خدمات بانکی در حین پرداخت (اعلامیه برداشت) با مراجعه به اعلامیه پرداخت در بخش اعلامیه برداشت، مبلغ کارمزد بانکی مدنظر را میتوان ثبت نمود.

دریافت و پرداخت ← بخش اعلامیه برداشت ← کارمزد خدمات بانکی

با مراجعه به قسمت حسابداری و انتخاب درختواره حساب ها و باز کردن شاخه حساب معین مورد نظر، میتوان حساب معین را ویرایش کرده و تیک تفضیل پذیری را فعال و یا غیرفعال کرد. (لازم به ذکر است که در صورت داشتن گردش حساب معین، این امر امکان پذیر نبوده و برای امکان پذیر کردن این امر باید حساب معین جدیدی ایجاد کرد.)

حسابداری ← درختواره حساب ها ← انتخاب شاخه ی مورد نظر (حساب معین) ← ویرایش و فعال و غیرفعال کردن تیک تفضیل پذیری

با مراجعه به قسمت تنظیمات و انتخاب گزینه ی تهیه نسخه ی پشتیبانی جدید و با بررسی مسیر مورد نظر میتوان نسخه پشتیبانی تهیه کرد و برای اطمینان بیشتر با مراجعه به مسیر ذخیره سازی مورد نظر از وجود بک آپ اطمینان حاصل فرمایید.

تنظیمات ← تهیه نسخه پشتیبانی جدید ← انتخاب مسیر مورد نظر ← ذخیره سازی

حسابداری ← درختواره حساب ها ← انتخاب شاخه ی مورد نظر (حساب معین) ← ویرایش و فعال و غیرفعال کردن تیک تفضیل پذیری

با مراجعه به بخش حقوق و دستمزد و انتخاب لیست و دیسکت بیمه، بخش دیسکت بیمه را انتخاب نموده و در قسمت پایین تیک “کدملی در دیسکت بیمه درج شود” را فعال کرد.

حقوق و دستمزد ← لیست/ دیسکت بیمه ← دیسکت بیمه ← فعال کردن تیک

تنظیمات ← تهیه نسخه پشتیبانی جدید ← انتخاب مسیر مورد نظر ← ذخیره سازی

حسابداری ← درختواره حساب ها ← انتخاب شاخه ی مورد نظر (حساب معین) ← ویرایش و فعال و غیرفعال کردن تیک تفضیل پذیری

 با مراجعه به قسمت تنظیمات و انتخاب آن، گزینه ی شرکت را انتخاب کرده و اطلاعات مورد نظر خود را در فرم داده شده تکمیل نموده و ذخیره نمایید.

تنظیمات ← تنظیمات ← انتخاب بخش شرکت ← تکمیل اطلاعات ← ذخیره سازی

حقوق و دستمزد ← لیست/ دیسکت بیمه ← دیسکت بیمه ← فعال کردن تیک

تنظیمات ← تهیه نسخه پشتیبانی جدید ← انتخاب مسیر مورد نظر ← ذخیره سازی

حسابداری ← درختواره حساب ها ← انتخاب شاخه ی مورد نظر (حساب معین) ← ویرایش و فعال و غیرفعال کردن تیک تفضیل پذیری

شماره ی فرعی در اختیار کاربر است. به نحوی که ورود یا خالی گذاشتن آن خللی در صدور سند حسابداری ایجاد نمیکند. ویژگی این شماره قابلیت تکرار پذیری آن است. به کمک این شماره میتوان اسناد را دسته بندی کرد.

تنظیمات ← تنظیمات ← انتخاب بخش شرکت ← تکمیل اطلاعات ← ذخیره سازی

حقوق و دستمزد ← لیست/ دیسکت بیمه ← دیسکت بیمه ← فعال کردن تیک

تنظیمات ← تهیه نسخه پشتیبانی جدید ← انتخاب مسیر مورد نظر ← ذخیره سازی

حسابداری ← درختواره حساب ها ← انتخاب شاخه ی مورد نظر (حساب معین) ← ویرایش و فعال و غیرفعال کردن تیک تفضیل پذیری

با مراجعه به قسمت شرکت و انتخاب طرف حساب مورد نظر از فهرست طرف حساب ها، میتوان اطلاعات نشانی طرف حساب را وارد کرده و تیک اصلی را فعال کنیم.

شرکت ← فهرست ← طرف حساب ها ← انتخاب طرف حساب مورد نظر ← بخش نشانی ← درج آدرس مورد نظر ← فعال کردن تیک اصلی